Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

DEXTER MTB Odolena Voda - mistrovství SAC ČR pro rok 2014

3. 5. 2014

PROPOZICE

závod pořádá Unie Amatérských Cyklistů

Typ závodu MTB XC závod
Pořadatel závodu Dexter Cycling
Ředitel závodu Petr Váňa
Telefon na ředitele závodu 776 128 711
E-mail na ředitele závodu va.pe@centrum.cz
Termín konání závodu Sobota 28.6.2014
Místo prezentace Parkoviště u kostela v Odolene Vodě
Čas zahájení prezentace od 10.00 hod, POZOR do závodu je nutné se přihlásit předem, nejpozději pak do 18.6.2014 na webové stránce závodu = http://www.mtbodolenavoda.cz/prihlaska/ z důvodu použití elektronických čipů, po vyplnění přihlášky je třeba provést platbu startovného (200,–Kč) převodem na účet do tří dnů od vyplnění přihlášky nebo zaplatit na místě v den závodu zvýšené startovné (250,–Kč). Na prezentaci pak pouze nahlásíte jméno, příjmení a předložíte OP. Následně převezmete startovní číslo a elektronický čip, ten musíte po projetí cílem závodu vrátit zpět. V případě ztráty čipu zaplatíte 500,–Kč.
Vypsané kategorie pro jezdce s licencí některé ligy SAC ČR (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP a SPAC). A – muži – ročník narození 1995 až 1985, B – muži – ročník narození 1984 až 1975, C – muži – ročník narození 1974 až 1965, D – muži – ročník narození 1964 až 1955, E – muži – ročník narození 1954 a starší, J – junioři – ročník narození 1996 až 1999 (v den závodu musí být startujícímu 15 let), Z – ženy – ročník narození 1995 a starší
Čas ukončení prezentace 11.15 hodin
Místo startu závodu Křižovatka ulic Růžová a Velkoveská (výpadovka na Neratovice) POZOR místo startu není v místě prezentace závodu!!
Čas startu závodu 11.30 hodin
Místo cíle závodu ulice Květinová
Trasa závodu XC okruhy v lese
Celková délka závodu 5 okruhů (cca 22 kilometrů)
Kategorie SAC ČR budou zařazeny do Hlavního závodu a budou vyhlášeny samostatně
Výše startovného Platba předem musí být uhrazena do tří dnů od podání přihlášky = 200 Kč, přihlášku a podklady k platbě najdete na webové stránce závodu = http://www.mtb-odolenavoda.cz/prihlaska/ platba na místě v den konání závodu je za 250,–Kč
Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme zvýšenou pozornost.
Místo vyhlášení výsledků Parkoviště u kostela v Odolene Vodě
Čas vyhlášení výsledků 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení 1.-3.místo dle vypsaných kategorií = A, B, C, D, E, J a Ž, vítězové těchto kategorií budou vyhlášeni mistry SAC ČR pro rok 2014 a získají unikátní dres. V těchto kategoriích budou vyhlášeni pouze jezdci s licencí některé ligy SAC ČR (UAC, JAL, SAL, ŠUAC, MP a SPAC)
Odkaz na webové stránky závodu www.mtb-odolenavoda.cz
Odkaz na mapu závodu http://www.bikemap.net/route/1448614

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky na http://www.mtb-odolenavoda.cz/prihlaska/ název ligy, kterou reprezentujete a startovní číslo, které máte přidělené Vaší ligou na letošní sezónu!!

Závod dětí – se uskuteční po skončení hlavního závodu, POZOR kategorie dětí 13–15 let je zařazena do hlavního závodu a absolvuje 1 okruh.

Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy atd. na jiná místa než k tomu určená, případně je odhazovali na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid lesa po závodu. Děkujeme.

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon.

Různé:

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Po projetí prvního závodníka cílem všichni ostatní dojedou své kolo a závod končí
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Podávání protestů:

 • protest předat písemnou formou řediteli příslušného závodu
 • protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
 • protest se předává se zálohou 100,–Kč
 • protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy VV SAC ČR
 • v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu
 • ve výjimečných případech (fotodokumentace) má ředitel závodu právo ve spolupráci s VV SAC ČR potrestat cyklistu, jenž se provinil proti pravidlům závodu dodatečně, tedy na základě předané fotodokumentace
2124