Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Přihlášky

POKYNY PRO PŘÍHLÁŠENÍ DO JAL – cyklistika 2024

  1. Každý závodník vyplní na webu stopnuto.cz do elektronického formuláře údaje nutné pro přihlášení do soutěže. Jeho odesláním vyjadřuje závodník také souhlas se zpracováním osobních údajů, pravidly a soutěžním řádem JAL – cyklistika.
  2. Kolonku startovní číslo vyplní závodníci, kteří byli členy JAL i v minulém roce, bylo jim v tomto roce startovní číslo přiděleno a nepřechází do starší kategorie (zůstává jim nadále loni přidělené číslo).

    Závodníci, kteří nebyli členy JAL v minulém roce, kolonku startovní číslo nevyplňují. Bude jim přiděleno a dostanou jej na prvním závodě za poplatek 100 Kč. Poplatek za číslo je příjmem JAL. Číslo zůstane v majetku závodníka i v dalších letech, pokud bude členem JAL. Při přestupu do starší kategorie mu bude bezplatně vyměněno.

  3. Každý závodník za sebe odešle startovné na účet JAL číslo 115–2331800247/0100 vstupné ve výši 600 Kč. Pro identifikaci platby uvede jako variabilní symbol své rodné číslo.
  4. Platbu vstupného je možné také provést hromadně za více závodníků najednou (např. jedna platba za všechny členy týmu). V tomto případě je nutné nejlépe emailem tuto skutečnost oznámit Karlovi Juráňovi. Email musí obsahovat přesný výčet závodníků, kterých se platba týká.
  5. Přihláška musí být podána a příslušná platba musí přijít na uvedené číslo účtu nejpozději 7 dní před startem aktuálního ročníku JAL.
  6. Podle podaných přihlášek bude automaticky generována startovní listina.
  7. Ve výjimečných případech je možné se za zvýšené vstupné 1000 Kč přihlásit ještě při prvním závodě JAL. Poté bude startovní listina definitivně uzavřena a všichni další zájemci mohou v průběhu roku startovat jako příchozí. Startovní listina bude trvale k dispozici na stránkách JAL.