Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Výkonný výbor

Nejvyšším orgánem JAL – cyklistika je Výkonný výbor.

Jeho členy jsou ředitel JAL – cyklistika a ředitelé jednotlivých podniků zařazených v sezóně do seriálu závodů JAL – cyklistika.

JAL – cyklistika je usnášení schopný při minimální účasti 75% jeho členů. Veškerá rozhodnutí se dějí hlasováním, kdy každý člen VV JAL – cyklistika má jeden hlas, ředitel JAL – cyklistika má hlasy dva. Ke schválení jakéhokoli návrhu je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných, při rovnosti hlasování je rozhodující hlas ředitele.

Ředitel JAL
JURÁŇ Karel   602161327 karlos.juran@seznam.cz
Pořadatelé závodů
Ing. BAŤKA Michal Kájov 608905259 info@diablo.cz
HRONEK Jaroslav Písek 777958909  
MACNER František Strakonice 603253017 cyklomacner@seznam.cz
MEJTA Jan Kleť 777261636 jamej@volny.cz
NOVÝ Richard Kašperské Hory   ritchie04@centrum.cz
ROUČKA Ladislav Bílsko 606243303 rouckova51@seznam.cz
RUBÁŠ Zdeněk Brdy 603917656 rubas@sparta-cycling.cz
TOMEČEK Zdeněk Cunkov 731402843 zdendatom@seznam.cz
Ing. ŠUSTR Miloslav Monínec 602276514 Miloslav.Sustr@seznam.cz
Web
JELÍNEK Pavel Temelín 728891123 jelipav@seznam.cz