Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Mistrovství ČR SAC v Šumavských Hošticích

5. 8. 2014
19. a 20. 7. proběhlo v Šumavských Hošticích Mistrovství České republiky amatérských cyklistů sdružených v jednotlivých amatérských ligách. Na teritoriu JAL se toto mistrovství konalo již po třetí. Po Jistebnici a Milevsku to byla tentokrát Šumava. Na základě vlastní žádosti byl pověřen organizací akce Robert Sedlecký ze SK Lenora a jak se ukázalo byla tato volba velice šťastná. Po pečlivém výběru vybral Robert okruh pro časovku i silniční závod, který se před závodem jevil jako nesmírně náročný a snad i nebezpečný. Náročnost se potvrdila ale že by byl okruh nebezpečný to se nepotvrdilo. Přispělo k tomu i opatření při zahájení silničního závodu kdy ostrý start byl až pod prudkým sjezdem a volba místa startu časovky. Bylo vidět, že to měl Robert Sedlecký promyšlené až do detailů. Volba velmi náročného okruhu byla vhodná i proto, že po dvou více méně rovinatých tratích v Dobrovicích dostali příležitost i závodníci jiného tytu – vrchaři.

Již při přípravě bylo jasné, že závod bude mít vysokou úroveň. Informace na webových stránkách závodu byly k dispozici s velkým předstihem, přehledně a jasně, elektronické přihlašování a průběh registrace závodníků neselhávalo a bylo stále aktuální. Organizátorům se podařilo vytvořit pro závodníky, doprovod i diváky perfektní prostředí, které zabezpečovalo pohodlí při příznivém i nepříznivém počasí přes víkend. Stany, občerstvení, sprchy, zasvěcený komentář v průběhu závodu, velmi dobře připravená pořadatelská služba to vše způsobilo, že jsme se v Šumavských Hošticích cítili výtečně a to jak závodníci tak jejich doprovod a diváci. Závodilo se na silnicích a silničkách, jejichž povrch můžeme Robertovi jen závidět a přispěl i k bezpečnosti závodníků. Práci organizátorů při přípravě akce odměnilo i počasí, které bylo ve dny závodu zejména v podmínkách Šumavy velmi příjemné.

Více jak půlroční práce organizátorů nebyla marná. Na oba závody se přihlásilo a prezentovalo několik stovek závodníků ze všech šesti amatérských lig a několik desítek příchozích. Škoda, že těchto výtečných podmínek nevyužilo více závodníků, členů JAL. Těch jsme tam očekávali více. Byla to i příležitost porovnat sportovní úroveň JAL s ostatními. Na jednání ředitelů SAC budu prosazovat aby junioři startovali s kategorií A a ne s kategorií E jak jsme toho poslední roky svědky. Věkový rozdíl 50 let mezi závodníky v jednom balíku nedává smysl nehledě k rozdílnému pojetí závodění těchto kategorií. Rovněž jsem nepochopil proč byl dopoledne ukončen závod pro všechny kategorie po projetí cílem vítěze kategorie C, který ale startoval 10 minut před kategorií E s juniory a ženami. To ale nepadá na bedra organizátorů ale rozhodčích.

Ohlasy na fóru JAL a v e-mailech zaslaných mně a Robertovi Sedleckému dokazují, že proběhlé mistrovství ČR SAC v Šumavských Hošticích byla mimořádně zdařilá akce po stránce organizační, společenské i sportovní. Chtěl bych tímto způsobem jménem svým a doufám, že i jménem všech zúčastněných závodníků, jejich doprovodu i diváků poděkovat všem organizátorům těm, které bylo vidět i těm, které vidět nebylo. Jmenovitě patří dík řediteli závodu a hlavnímu organizátorovi Robertu Sedleckému, kterému se podařilo získat pro akci i starostu a zastupitele obce Šumavské Hoštice. Myslím, že Robert nasadil laťku pro další organizátory M ČR SAC velmi vysoko. Zasloužil se tím i o dobrou propagaci naší ligy.Zvláštní obdiv zasluhuje i proto, že některé věci musel při přípravě řešit ze vzdálenosti několika tisíc kilometrů při misi v Afganistánu.

1712