Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Pozvánka na závěrečné vyhodnocení JAL...

18. 10. 2011

…které se uskuteční dne 12. listopadu 2011 od 18:00 v hotelu KILIÁN v Loučovicích

Prezence:
hotel Kilián v Loučovicích od 17:00 do 18:00. Zváni jsou všichni členové JIHOČESKÉ AMATÉRSKÉ LIGY s doprovodem rodinných příslušníků, kamarádů a příznivců. Předpokládáme účast všech členů VV JAL.

Startovné:
100 Kč zaplatí každý přítomný člen JAL na částečné pokrytí nákladů spojených s vyhodnocením. Doprovod členů JAL startovné neplatí.

Program:

  1. Hodnocení ročníku 2011 ředitelem JAL.
  2. Vyhodnocení soutěže – v každé kategorii A,B,C,D,E,Z obdrží vítěz dres šampiona JAL 2011 a závodníci na 1. až 5. místě obdrží poháry. Poháry obdrží i družstva, která se umístila na 1. až 3. místě. Pro udržení vážnosti soutěže žádáme závodníky a družstva, kteří se umístili na uvedených místech aby se dostavili k vyhlášení v dresech.
  3. Vystoupení členů JAL a hostů.
  4. Volná zábava při hudbě.

Stravování:
Každý účastník vyhodnocení (člen JAL i doprovod) dostane večeři placenou JAL.

Ubytování:
V případě žádosti o ubytování obraťte se na e-mail info@hotelkilian.cz Bude vám zajištěno ubytování v blízkosti hotelu Kilián za 200 až 300 Kč za osobu a noc, děti do 10 let zdarma, děti od 10 do 15 let 50% sleva.

Sezona 2012:
Zájemci o pořádání závodů v roce 2012 si připraví a předloží návrhy na termíny pořádání závodů v roce 2012.

Na shledanou s vámi všemi se těší Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL a VV

3091