Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Pozvánka na závěrečné vyhodnocení JAL

18. 10. 2012

Které se uskuteční dne 10. listopadu 2012 od 17:00 v restauraci U radnice ve Volyni

Prezence:
Restaurace U radnice Volyně od 16 do 17:00. Zváni jsou všichni členové JIHOČESKÉ AMATÉRSKÉ LIGY s doprovodem rodinných příslušníků, kamarádů a příznivců. Předpokládáme účast všech členů VV JAL.

Startovné:
Pro členy JAL a doprovod 0 Kč. Jen dobrá nálada.

Program:

  1. Hodnocení ročníku 2012 ředitelem JAL.
  2. Vyhodnocení soutěže – v každé kategorii A,B,C,D,E,Z obdrží vítěz dres šampiona JAL 2012 a závodníci na 1. až 5. místě obdrží poháry.(v kategorii Z obdrží poháry závodnice na 1. až 3. místě). Poháry obdrží i družstva, která se umístila na 1. až 3. místě. Pro udržení vážnosti soutěže žádáme závodníky a družstva, kteří se umístili na uvedených místech aby se dostavili k vyhlášení v dresech.
    1. Vystoupení členů JAL a hostů.
  3. Volná zábava při hudbě.

Stravování:
Každý účastník vyhodnocení (člen JAL i doprovod) dostane večeři placenou JAL. Jídlo zaplatí JAL pití si zaplatí každý účastník.

Ubytování:
Žádosti o ubytování směřujte na Karla Juráně (602161327) do 4. 11. 2012.
Ubytování bude zajištěno v ceně cca 150 Kč na osobu.

Sezona 2013:
Zájemci o pořádání závodů v roce 2013 si připraví a předloží návrhy na termíny pořádání závodů v roce 2013.

Na shledanou s vámi všemi se těší Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL a VV

2994