Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

VC Temelína nevzdáváme

13. 5. 2020

Vývoj pandemie Covid-19 je naštěstí pozitivní a my se tak konečně dočkali postupného rozvolňování restrikcí, které si epidemiologická situace vyžádala.

Pro pořadatele VC Temelína to znamená v první řadě pokyn k zintenzivnění práce na přípravách letošního ročníku. Ty byly vlastně zahájeny již koncem minulého roku. Některé věci totiž nelze stihnou v řádu několika málo měsíců nebo snad dokonce týdnů. Je ale pravda, že události poslední doby měly za následek zpomalení tempa. Teď už věříme, že závody v půlce srpna proběhnou. Otázkou jen zůstává, jaká pravidla budou v době konání platit a jak moc to závody ovlivní.

Již dnes je možné pořádat sportovní akce pro 100 osob za dodržení zvýšených hygienických opatření. A existuje reálný předpoklad, že omezení budou postupně ubývat.

Pořadatelé VC Temelína se snaží být připraveni na všechny varianty. Bude-li stále platit limit počtu účastníků, rozhodne o startovním místě třeba datum uhrazení startovného. Další možností, jak požadavku na maximální počet osob vyhovět, je třeba zrušení doprovodných závodů pro děti a závodu na kratší 43km trati. Prioritou by za takové situace byla plnohodnotná sobotní časovka a nedělní hlavní závod na 100 km.

Další změny si pravděpodobně vyžádá fungování kanceláře závodu. Závodníci budou motivováni k tomu, aby maximum agendy vyřídili na dálku z domova. Nelze ani vyloučit variantu, že přihlášky a úhrada startovného na místě nebudou možné.

Oblastí, kterých se epidemiologická opatření mohou dotknout, je jistě více. Namátkou jmenujme třeba doprovodný program nebo možnost občerstvení. Také je potřeba počítat s tím, že celkově zhoršená ekonomická situace financování akce typu VC Temelína zrovna nezjednodušuje.

“My přesto zůstáváme optimisty a jsme odhodláni VC Temelína uspořádat v co nejširším možném rozsahu tak, jak nám aktuální pravidla dovolí. Prioritní je pro nás sportovní stránka věci a doufáme, že závodníci budou mít pochopení, pokud se v jiných oblastech budou muset uskrovnit,” uzavírá ředitel závodu Pavel Jelínek.

Více na stránkách Velké ceny Temelína.

1203