Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Pozvánka na závěrečné vyhodnocení JAL 2013 a oslavu 20. výročí založení JAL

11. 10. 2013

Které se uskuteční dne 2. listopadu 2013 od 18:00 v restauraci Na Nové ve Volyni
(proti nádraží ČD při vjezdu do Volyně od Strakonic)

Prezence:
Restaurace Na nové Volyně od 17 do 18:00. Zváni jsou všichni členové JIHOČESKÉ AMATÉRSKÉ LIGY s doprovodem rodinných příslušníků,
kamarádů a příznivců a čestní hosté se svým doprovodem. Předpokládáme účast všech členů VV JAL.

Startovné:
Pro členy JAL a doprovod a hosty s doprovodem 0 Kč. Jen dobrá nálada.

Program:

  1. Hodnocení ročníku 2013 ředitelem JAL.
  2. Vyhodnocení soutěže – v každé kategorii M4,A,B,C,D,E,­Z obdrží vítěz dres šampiona JAL 2013 a závodníci na 1. až 5. místě obdrží poháry.(v kategorii M4, E a Z obdrží poháry závodníci na 1. až 3. místě). Poháry obdrží i družstva, která se umístila na 1. až 3. místě. Pro udržení vážnosti soutěže žádáme závodníky a družstva, kteří se umístili na uvedených místech aby se dostavili k vyhlášení v dresech.
  3. Vyhodnocení a odměnění dalších jednotlivců a kolektivů
  4. Vystoupení členů JAL a hostů.
  5. Volná zábava při hudbě.

Stravování:
Každý účastník vyhodnocení dostane večeři placenou JAL. Jídlo zaplatí JAL pití si zaplatí každý účastník.

Ubytování:
Žádosti o ubytování směřujte na Karla Juráně (602161327), e-mail: karlos.juran@seznam.cz do 25.10. 2013.
Ubytování bude zajištěno v ceně cca 150 Kč na osobu na internátě nebo v ceně cca 300 Kč přímo v objektu restaurace Na nové .

Sezona 2014:
Zájemci o pořádání závodů v roce 2014 si připraví a předloží návrhy na termíny pořádání závodů v roce 2014.

Na shledanou s vámi všemi se těší Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL a VV JAL

2250