Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Jednání Výkonného výboru JAL

7. 12. 2013

V souladu se Stanovami JAL-cyklistika čl. 6 svolávám jednání Výkonného výboru JAL-cyklistika.
Jednání se uskuteční 14. 12. 2013 v restauraci Soumarský most u Lenory od 15:00.

Ing. Miloslav Šustr
ředitel JAL

1918