Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Závěry jednání z VV JAL

11. 2. 2013
 • VV schválil :
  • hodnocení sezony 2012 přednesené ředitelem JAL na závěrečném hodnocení a vyhlášení výsledků dne 10. listopadu ve Volyni.
  • vyúčtování JAL cyklistika za rok 2012 předložené ředitelem JAL
  • kalendář závodů na rok 2013. VV odsouhlasil zařazení mistrovství ČR SAC jako samostatné závody v JAL. Jako mistrovství JAL byly odsouhlaseny Kájov ( ČJ ) a Lenora ( S ). Jako společné závody s ŠUAC budou Strakonice a další závod dojedná ředitel JAL s ředitelem ŠUAC dodatečně.
  • návrh smlouvy s firmou Kalas sportwear s. r. o.
 • VV vzal na vědomí : informaci ředitele JAL o závěrech jednání VV SAC ČR dne 17.11. 2012 ve Velké Bíteši. Odsouhlasil vklady JAL do rozpočtu SAC, pojištění ( 9 500 Kč ), organizace MR SAC ( 6 500 Kč ) a příspěvek na činnost VV SAC ( 500 Kč )
 • VV projednal : organizaci a pokyny pro zabezpečení sezony 2013 s těmito závěry a rozhodnutími.
  • Pravidla a soutěžní řád zůstávají beze změny.
  • Umístění na MČR SAC bude hodnoceno po kategoriích s bodovou hodnotou jako při mistrovství JAL ( tedy od 165 bodů dolů ).
  • Pro sezonu 2013 budou platit startovní čísla vydaná v roce 2012 a nově přidělená závodníkům přihlášeným v roce 2013. Příchozímu bude startovní číslo zapůjčeno na každý závod zvlášť proti záloze 100 Kč, která mu bude vrácena po vrácení čísla.
  • Startovné je stanoveno pro členy JAL na 100 Kč, pro příchozí 200 Kč. Za každého příchozího odevzdá pořadatel závodu 50 Kč ve prospěch JAL na dodatečné pojištění. ( dopředu jsou pojištěni jen členové JAL ). Ostatní peníze zůstávají pořadateli.
  • Vstupné do JAL 2013 je 400 Kč.
  • Pokyny pro vstup do JAL 2013 budou uveřejněny na stránkách JAL ( zpracuje ředitel JAL ).
  • Materiál pro organizaci závodů si budou předávat ředitelé závodů na podpis.
  • Členy JAL i příchozími závodníky mohou být i cyklisté držitelé licencí ČSC všech kategorií.
  • Do celkového hodnocení jednotlivců se bude počítat 10 (slovy deset) závodů. Do hodnocení družstev všechny závody.
  • Přestupy závodníků mezi oddíly nejsou v průběhu sezony možné. Sezona začíná prvním závodem.
  • Při závěrečném hodnocení JAL budou oceněni i členové JAL, kteří se zúčastní všech organizovaných závodů.

Zapsal : Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL cyklistika

3214