Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Závěry z jednání Výkonného výboru JAL

27. 2. 2012

MAHOUŠ dne 4. února 2012

1. VV schválil :

 • hodnocení sezony 2011 přednesené na závěrečném hodnocení a vyhlášení výsledků dne 12. listopadu v LOUČOVICÍCH.
 • vyúčtování JAL cyklistika za rok 2011 předložené ředitelem JAL.
 • kalendář závodů na rok 2012. VV nesouhlasil s konáním pětietapového závodu v Loučovicích ve dnech 6.-8.7. Proto po konzultaci s pořadatelem proběhnou v těchto dnech dva samostatně hodnocené závody a jeden dvouetapový závod. VV odsouhlasil zařazení mistrovství ČR SAC jako samostatné závody v JAL. Jako mistrovství JAL byly odsouhlaseny Kájov ( ČJ ) a Moninec ( S ). Vzhledem k nepřítomnosti organizátora závodu Cunkov ve druné polovině září v ČR zůstává Cunkov 6.10. Jako společné závody s ŠUAC budou Kašperské Hory a Bílsko. Nově je zařazen závod v Lenoře. Ostatní závody zůstávají podle návrhů pořadatelů.

2. VV vzal na vědomí :
informaci ředitele JAL o závěrech jednání VV SAC ČR dne 19.11.2011 ve Velké Bíteši. Odsouhlasil vklady JAL do rozpočtu SAC (pojištění, organizace MR SAC a příspěvek na činnost VV SAC ).

3. VV projednal :
organizaci a pokyny pro zabezpečení sezony 2012 s těmito závěry a rozhodnutími.

 • Pravidla a soutěžní řád zůstávají beze změny.
 • Umístění na MČR SAC bude hodnoceno po kategoriích s bodovou hodnotou jako při mistrovství JAL ( tedy od 165 bodů dolů ).
 • Pro sezonu 2012 budou vydána nová startovní čísla platná několik let. První polovina rozpětí čísel v kategorii bude pro členy JAL druhá pro příchozí. Členové JAL si číslo koupí za 100 Kč při prvním závodě příchozímu bude zapůjčeno na každý závod proti záloze 100 Kč, která mu bude vrácena po vrácení čísla.
 • Startovné je stanoveno pro členy JAL na 100 Kč, pro příchozí 200 Kč. Za každého příchozího odevzdá pořadatel závodu 50 Kč ve prospěch JAL na dodatečné pojištění. ( dopředu jsou pojištěni jen členové JAL ). Ostatní peníze zůstávají pořadateli.
 • Vstupné do JAL 2012 je 400 Kč.
 • Pokyny pro vstup do JAL 2012 budou uveřejněny na stránkách JAL ( zpracuje ředitel JAL ).
 • Materiál pro organizaci závodů si budou předávat ředitelé závodů na podpis.
 • Členy JAL i příchozími závodníky mohou být i cyklisté držitelé licencí ČSC všech kategorií.
 • Do celkového hodnocení jednotlivců se bude počítat 10 (slovy deset) závodů. Do hodnocení družstev všechny závody.
 • Přestupy závodníků mezi oddíly nejsou v průběhu sezony možné. Sezona začíná prvním závodem.
 • Na stránkách JAL bude zřízena rubrika BAZAR.

Zapsal : Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL cyklistika

3316