Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Poznámky ředitele JAL k přípravě sezóny 2012

12. 4. 2012

V souvislosti se změnami v zákonech v polovině roku 2011 a zejména s jejich výkladem některými složkami státní správy mohou v některých případech při přípravě a organizaci závodů vzniknout potíže, které se před tím nevyskytovaly. Ze strany vedení JAL nebyla záměrně vedena žádná jednání s vyššími složkami PČR nebo jinými orgány a to z toho důvodu, že tam kde byla tato jednání vedena ( ŠUAC, cyklistická asociace a další ) byl výsledek vždy horší než kdyby žádná jednání vedena nebyla.

Nezávazná jednání s uvedenými složkami bez písemné dokumentace nemají v současné době žádnou cenu. Rozhodujícím orgánem pro povolení závodu a tedy povolení zvláštního užívání silnic má odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. Tomuto odboru musí organizátor závodu poslat PÍSEMNOU žádost. Jestliže tento odbor potřebuje posouzení i dalšími orgány ( např.PČR ) vyžádá si je sám. PČR se v tom případě vyjadřuje. Odbor dopravy není stanoviskem PČR případně dalších orgánů vázán. Žádám organizátory závodů aby veškerou korespondenci s orgány vedli zásadně písemně a žádali písemná stanoviska abychom měli podklady pro jednání s politiky za účelem změny zákonů po získání letošních zkušeností.

Kalendář JAL 2012 platí a soutěž bude zahájena 28. 4. časovkou v Mahouši. Žádám závodníky, kteří neorganizují závody aby pilně trénovali a neznervózňovali na stránkách JAL svými názory na přípravu JAL 2012 ostatní. Je pravda, že různí místně příslušní úředníci státní správy mají na naše požadavky různé názory ale bez písemných podkladů se asi s jejich názory těžko pohne. Ukazuje se totiž, že něco jiného je u kávy diskutovat co si o tom kdo myslí a něco jiného je dát písemné, podepsané a orazítkované povolení nebo nepovolení s příslušným písemným zdůvodněním. Já sám mám oba závody, které organizuji na Monínci ( 8. 5. Extraliga Masters a 2. 9. JAL ) od příslušných orgánů písemně povoleny.

Ing. Miloslav Šustr

3129