Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Závěry z jednání Výkonného výboru JAL

17. 12. 2014

Pacov dne 14. 12. 2014

Přítomni: Miloslav Šustr, Pavel Jelínek, Ladislav Roučka, Petr Koblic, Karel Juráň,
Omluveni: Jan Bicek, Karel Růžička, Michal Baťka, Robert Sedlecký,
Neomluveni: Jan Hájek, Pavel Rybařík, Petr Mach
Jednání se účastnili členové JAL: Miroslav Pechouš, Petr Zikmund a Pavel Havránek

 1. VV schválil:
  • hodnocení sezony 2014 přednesené ředitelem JAL na závěrečném hodnocení a vyhlášení výsledků dne 1. listopadu ve VOLYNI.
  • vyúčtování JAL cyklistika za rok 2014 předložené ředitelem JAL
  • návrh kalendáře závodů na rok 2015. VV neodsouhlasil zařazení mistrovství ČR SAC jako samostatné závody do JAL. Jako mistrovství JAL byly odsouhlaseny Kájov (ČJ) a Milevsko (S). Jako společné závody s ŠUAC budou Kašperské Hory a Loučovice ?(ŠUAC nemá zatím kalendář)
  • návrh smlouvy s firmou Kalas sportwear s. r. o.
 2. VV vzal na vědomí:
  • informaci ředitele JAL o závěrech jednání VV SAC ČR dne 15.11. 2014 ve Velké Bíteši. Odsouhlasil vklady JAL do rozpočtu SAC, pojištění (9 000 Kč), organizace MR SAC (6 500 Kč) a příspěvek na činnost VV SAC (500 Kč)
 3. VV projednal:
  • organizaci a pokyny pro zabezpečení sezony 2015 s těmito závěry a rozhodnutími:
   • Pravidla a soutěžní řád se částečně mění. Změněné dokumenty budou zveřejněny na stránkách JAL s vyznačením změn.
   • MČR SAC nebude zařazeno do kalendáře JAL.
   • Pro sezonu 2015 budou startovní čísla vyměněna za nová. Pro závodníky, kteří mají startovní čísla z minulých sezon bezplatně. Pro nové členy za poplatek 100 Kč. Příchozímu bude startovní číslo zapůjčeno na každý závod zvlášť proti záloze 100 Kč, která mu bude vrácena po vrácení čísla. Příchozí musí vyplnit přihlášku na každý závod zvlášť (pro potřeby pojištění).
   • Startovné je stanoveno pro členy JAL v maximální výši 150 Kč, pro příchozí 250 Kč. Za každého příchozího odevzdá pořadatel závodu 50 Kč ve prospěch JAL na dodatečné pojištění. (dopředu jsou pojištěni jen členové JAL). Ostatní peníze zůstávají pořadateli.
   • Vstupné do JAL 2015 je 400 Kč.
   • Pokyny pro vstup do JAL 2015 budou uveřejněny na stránkách JAL (zpracuje ředitel JAL a MUDr. Pavel Jelínek). Přihlášky budou elektronicky obdobně jako v roce 2014.
   • Materiál pro organizaci závodů si budou předávat ředitelé závodů na podpis.
   • Členy JAL i příchozími závodníky mohou být i cyklisté držitelé licencí ČSC všech kategorií.
   • Do celkového hodnocení jednotlivců se bude počítat 12 (slovy dvanáct) závodů. Do hodnocení družstev se odečítá jeden nejhorší výsledek z celkového počtu závodů.
   • Přestupy závodníků mezi oddíly nejsou v průběhu sezony možné. Sezona začíná prvním závodem.
   • Při závěrečném hodnocení JAL budou oceněni i členové JAL, kteří se zúčastní všech organizovaných závodů.
 4. VV zvolil:
  • Pro sezonu 2015 ředitelem JAL: Ing. Miloslava Šustra. Po zvolení tento oznámil, že pro sezonu 2016 nebude již na funkci ředitele kandidovat.

Zapsal : Ing. Miloslav ŠUSTR

1884