Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Závěry z jednání Výkonného výboru JAL cyklistika

19. 12. 2013

LENORA dne 14. 12. 2013

 • VV schválil :
  • hodnocení sezony 2013 přednesené ředitelem JAL na závěrečném hodnocení a vyhlášení výsledků dne 2. listopadu ve VOLYNI.
  • vyúčtování JAL cyklistika za rok 2013 předložené ředitelem JAL
  • kalendář závodů na rok 2014. VV odsouhlasil zařazení mistrovství ČR SAC jako samostatné závody v JAL. Jako mistrovství JAL byly odsouhlaseny Kájov (ČJ) a Lenora (S). Jako společné závody s ŠUAC budou Strakonice, Kašperské Hory a Loučovice
  • návrh smlouvy s firmou Kalas sportwear s. r. o.
 • VV vzal na vědomí :
  • informaci ředitele JAL o závěrech jednání VV SAC ČR dne 16.11. 2013 ve Velké Bíteši. Odsouhlasil vklady JAL do rozpočtu SAC, pojištění (9 000 Kč), organizace MR SAC (6 500 Kč) a příspěvek na činnost VV SAC (500 Kč)
 • VV projednal :
  • organizaci a pokyny pro zabezpečení sezony 2014 s těmito závěry a rozhodnutími.
   • Pravidla a soutěžní řád se mění v kapitole 3 stať A bod a) k umožnění společného startu S-1 a S-2.
   • Umístění na MČR SAC bude hodnoceno po kategoriích s bodovou hodnotou jako při mistrovství JAL (tedy od 165 bodů dolů).
   • Pro sezonu 2014 budou platit startovní čísla vydaná v roce 2012 a nově přidělená závodníkům přihlášeným v roce 2013. Příchozímu bude startovní číslo zapůjčeno na každý závod zvlášť proti záloze 100 Kč, která mu bude vrácena po vrácení čísla.
   • Startovné je stanoveno pro členy JAL na 100 Kč, pro příchozí 200 Kč. Za každého příchozího odevzdá pořadatel závodu 50 Kč ve prospěch JAL na dodatečné pojištění (dopředu jsou pojištěni jen členové JAL). Ostatní peníze zůstávají pořadateli.
   • Vstupné do JAL 2014 je 400 Kč.
   • Pokyny pro vstup do JAL 2014 budou uveřejněny na stránkách JAL (zpracuje ředitel JAL a MUDr. Pavel Jelínek). Přihlášky budou elektronicky.
   • Materiál pro organizaci závodů si budou předávat ředitelé závodů na podpis.
   • Členy JAL i příchozími závodníky mohou být i cyklisté držitelé licencí ČSC všech kategorií.
   • Do celkového hodnocení jednotlivců se bude počítat 10 (slovy deset) závodů. Do hodnocení družstev se odečítá jeden nejhorší výsledek z celkového počtu závodů.
   • Přestupy závodníků mezi oddíly nejsou v průběhu sezony možné. Sezona začíná prvním závodem.
   • Při závěrečném hodnocení JAL budou oceněni i členové JAL, kteří se zúčastní všech organizovaných závodů.

Zapsal : Ing. Miloslav ŠUSTR ředitel JAL cyklistika

2028